Kad je teško reći "Ne"

Kad je teško reći "Ne"

Klijentkinja mi na početku seanse saopštava kako poslednjih nedelju dana oseća veliki bes. Kako kaže potrebno joj je više prostora za sebe, da bi se bavila problemima u koje je samu sebe "uvalila". Istražujući dalje otkrivamo da je postavljanje granice i izgovaranje "ne" za klijentkinju veliki izazov kako u odnosu sa prijateljima, tako i sa kolegama na poslu, ali i u kontaktu sa mnom. Njena očekivanja su da će se onaj drugi uvrediti i da će time ugroziti odnos. Plaši se da će to svoje "ne" drugome "sasuti" u lice, a čak i kada je svesna da bi to mogla reći na diplomatski i razuman način, ona se ne usuđuje jer se plaši razarajućih ishoda.

Ono što se dešava kao posledica ovakvog ponašanja je njeno veliko trpljenje i zadržavanje reči, odnosno energije u sebi, a koju njeno biće ima potrebu da razmeni sa sredinom.

U geštaltu ovaj prekid kontakta nazivamo "retrofleksija", a podrazumeva da konstruktivnu agresiju (energiju posezanja za nečim u sredini i/ili zauzimanja za sebe) okrećemo ka sebi.

Ovo kumulativno stvara efekat 'eksplozije' i dovodi do posledica koje je klijentkinja želela inicijalno da izbegne, odnosno sve što je nakupljeno u njoj i neizgovoreno izleteće iz nje previše snažno u situaciji u kojoj više neće imati snage da to zadrži u sebi. Ovo je šema koja je poznata klijentkinji i kako kaže, nekoliko prijateljstava je tako i završeno.

Terapijski proces je obuhvatao osvešćivanje ove šeme koja se jasno pojavila i u kontaktu sa terapeutom; otkrivanje uverenja kojima klijentkinja sprečava sebe da se ponaša drugačije, a zatim probanje novog ponašanja i načina komunikacije najpre u sigurnom kontekstu sa terapeutom. Ovo je klijentkinji dalo priliku da se sretne sa svojim projekcijama i očekivanjima, kao i da joj pomogne da nađe u sebi potrebnu samopodršku za postavljanje granica i u ostalim odnosima.

Emocije su naši vodiči. Nemojte ih ignorisati, već osluškujte koju potrebu žele da iskomuniciraju sa vama.