Individualna psihoterapija je susret između terapeuta i klijenta u bezbednom okruženju i u trajanju od 50 minuta.

Na prvoj seansi terapeut upoznaje bolje klijenta, kao i razloge zbog kojih želi da otpočne terapijski proces. Ovo je i prilika da klijent razjasni svoje nedoumice vezano za geštalt terapiju, ukoliko ih ima, da prodiskutuje sa terapeutom o sopstvenim očekivanjima vezano za proces terapije, a potom i da proceni da li mu terapeut, i uopšte takav način rada odgovara.

Geštalt terapija je kreativan proces, u kome terapeut ne daje klijentu gotova rešenja za izazove sa kojima se suočava. To je proces u kome terapeut podržava i vodi klijenta na putu ka otkrivanju sopstvenih istina, odluka i rešenja problema. To je sigurno mesto u okviru kog klijent može da eksperimentiše sa pronalaženjem novih rešenja ili načina kako da se suoči sa teškoćom.

Poverljivost svakog razgovora koji se vodi tokom seanse je zagarantovana.

Na prvom susretu se terapeut i klijent dogovaraju i oko terapijskog cilja individualne psihoterapije, koji je povezan sa dužinom trajanja terapije (nekad je dovoljno deset seansi, a nekad više meseci ili godina), zatim o učestalosti susreta (obično jednom nedeljno), o načinu plaćanja i otkazivanja seanse.

 

Dobrodošli u Prostor u kom rastemo!