Psihoterapija za mlade, odnosno psihoterapija adolescenata i mladih ima svojih specifičnosti, jer adolescent nije još uvek odrasli, ali nije više ni dete. Ovo je jedno turbulentno razvojno doba, koje karakteriše niz promena i izazova kako za adolescenta, tako i za njegove roditelje. Potreba za distanciranjem od odraslih, snažna ambivalencija u pogledu zavisnosti, promenljivi odnosi sa oba roditelja, impulsivno ponašanje, iracionalne odluke, usamljenost itd., neke su od manifestacija ponašanja u ovoj razvojnoj fazi, a zapravo predstavljaju individualni pokušaj da se detinjstvo ostavi za sobom i da se ostvari, za život, sposoban Self (McConville, 1995).

Međutim, ono što se povremeno dešava je da se adolescenti ”zaglave” u svom razvojnom procesu i da im je potrebna podrška terapeuta, da mogu bolje da razumeju sebe, svoje potrebe, kao i sve promene kroz koje prolaze tokom reorganizacije svog psihološkog Selfa. Psihoterapija za mlade je lekovita i za roditelje, jer su često uplašeni i imaju osećaj kao da ne znaju kako da se ponašaju u kontaktu sa njima.

Seanse traju 50 minuta, i predstavljaju susret između adolescenta i terapeuta u bezbednom okruženju, uživo ili online.

Na početku terapijskog procesa terapeut prvo vodi razgovor sa roditeljem/ima adolescenta, a nakon toga nastavlja individualni rad sa klijentom – adolescentom. U određenim fazama terapijskog procesa, terapeut razgovara sa roditeljem/ima, kako bi i njega/njih podržao tokom celog ovog procesa, ne otkrivajući pri tom sadržaj razgovora koji je vodio sa klijentom. Dakle, poverljivost razgovora je zagarantovana. Takođe,  neki susreti mogu biti i sa svim članovima porodice ili sa jednim ili oba roditelja, u zavisnosti od toka i dinamike procesa.

Važno je istaći da je period adolescencije, prvo vreme kada je biće pozvano da prođe kroz reorganizaciju Selfa, odnosno kroz tranziciju od detinjstva ka odraslom dobu. Ukoliko biće u ovome ne uspe (ostane zaglavljeno u nekoj od faza, što može potrajati i godinama), sa istim izazovima će se susretati i kasnije u svom životu.

Korišćena literatura:
McConville, M. (1995). Adolescence: Psychotherapy and the Emergent Self. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

 

Dobrodošli u Prostor u kom rastemo!