Neće biti važno..

Neće biti važno..

Neće biti važno koliko smo živeli,

već sa koliko smo se ljubavi razmenili,

koliko smo toga svojim srcem dotakli,

i jesmo li se smejali..

često,

naglas,

a ponekad i sa suzama u očima.

Neće biti važno ni koliko smo učili i naučili,

ako za sam život nismo radoznali ostali,

a za dušu našu osetljivi postali...

da je čujemo, da je osetimo.. da li treperi, da li se raduje.. da li je boli i gde tada želi da nas vodi..

Neće biti važno ni koliko smo vremena zajedno proveli,

ako se nismo katkad sretali..

u pogledu,

u dodiru,

u zagrljaju..

i ako ponekad nismo u

zvezdanom nebu zajedno nestajali..

Neće biti važno koliko smo dragih ljudi oko sebe imali,

ako nismo bili prisutni u tome što smo delili..

Neće biti važno ni dokle smo stigli,

ako toplinu u srcu nismo sačuvali..

ako se ka svetlosti i ljubavi nismo kretali,

jer to je naš dom..iz kog smo i došli...