Svesno partnerstvo

Svesno partnerstvo

Svesno partnerstvo je odnos dva bića koja ne samo da su na konstanstnom putu osvešćivanja sebe, već su i dovoljno hrabra da preuzmu odgovornost za sve ono čega, na tom putu, postaju svesna..

To mogu biti traume iz detinjstva i/ili prošlosti, strahovi, razna iracionalna uverenja, kao i odbačeni delovi selfa za koje su nekada zaključili da su nevoljeni ili nedovoljno dobri.

U svesnom partnerstvu, partneri isceljuju i prihvataju ove delove sebe i tako postaju sve bliskiji i slobodniji u ljubavi koju žive, jer su sve više i više u miru sa onim ko jesu..

Oni se ne boje mraka koji će se pojaviti na tom putu kod jednog ili drugog, već oni zajedno idu u taj mrak.

Oni se neće uplašiti i skoloniti kada se rane pojave, već će se još više približiti i u zagrljaju ih ponegovati..

Svesni partneri znaju da su potrebni jedan drugome, ali ne da spašavaju jedno drugo, već da zajedno rastu i da se razmenjuju sa mesta ljubavi, a ne sa mesta straha u sebi.

Oni biraju da budu dovoljno dobra podrška jedno drugome, ali svesni da je svako odgovoran za svoj deo..

Oni ne očekuju da im partner da nešto što je ostalo uskraćeno od majke, oca ili nekog drugog 'značajnog drugog', jer postaju dobar roditelj svom unutrašnjem detetu.

Isto tako, oni znaju kako da budu na svojim pozicijama muške, odnosno ženske energije i kako da se razmene sa uloga koje im prirodno pripadaju..

U svesnom partnerstvu, partneri nisu zavisni jedno od drugog - oni znaju da mogu dalje i odvojeno, ali biraju zajedno jer tako žele.

Svesni partneri su naše ogledalo, u kom ćemo iznova i iznova imati priliku da shvatimo koliko smo voljeni, prihvaćeni i dovoljni baš takvi kakvi jesmo, da se na jedan drugačiji, ljubavniji način ugledamo.. Ali, ne zato što će nam oni to reći ili zato što će oni nešto za nas učiniti...već zato što će strpljivo sačekati da uronimo u svoj strah i pronađemo mesto ljubavi u nama..

To mesto, sa kog ćemo isti svoj odraz ugledati očima ljubavi, kao ponovo rođeni ili probuđeni..

Ljubav u ovom odnosu 'ne misli': *voleću te Ako*,

ova Ljubav 'kaže': *volim te* (ali, to i misli, a tako se i ponaša).

Svesno partnerstvo, nekad nazivaju i 'duhovno partnerstvo', jer kako ja to vidim i osećam, u njemu ne možemo biti nikako drugačije osim sa dušom, verom i stalnom povezanošću sa Duhom.. svesni da smo u sve čistijoj svesti, bliži Božanskoj esenciji od koje smo svi i potekli..