Kako odlučiti?

Kako odlučiti?

Verovatno ste se često nalazili u situacijama kada je bilo teško doneti odluku. Pošto je odlučivanje proces kao i sve ostalo što se dešava u nama, potrebno je da ga ispoštujemo i da ne žurimo sve dok nemamo jasnoću.

Kada vam je teško da donesete odluku najpre se zapitajte:

"Da li ovu odluku donosim iz srca, odnosno sa mesta svojih autentičnih potreba ili je donosim iz Ega?"

»Ukoliko je donosite iz srca, onda dajte sebi još vremena. Srce će spoznati, a onda ćete i odlučiti.

»Međutim, ako odlučujete, s·a·m·o vođeni onim što je u Egu (ideje, očekivanja, daleki ciljevi koji nisu ukorenjeni u vašim potrebema), onda ćete ostati na sličnoj 'razdaljini' u odnosu na potrebe vaše duše.. Duša će nastaviti da doziva, sve dok se istinski ne sretnete sa sobom. Jednog dana, kada budete spremni.

Kako se doseže unutrašnji mir i zadovoljstvo? Dosežu se onda kada Ego bira za potrebe srca i duše.

Proces 'krčkanja', odnosno nespremnosti da donesete odluku može biti mesto sa ogromnim potencijalom za lični rast i razvoj ukoliko pitate sebe:

- Šta me sprečava da se odlučim?
- Šta me najviše plaši?
- A šta mi u ovoj zaglavljenosti odgovara?
- Šta bi me podržalo da donesem odluku?
- Da li posežem za tom podrškom?

Svaki strah sa kojim se suočite, a kojim ste onemogućavali sebe da izađete iz zaglavljenosti, zapravo postaje portal kojim stižete bliže svojoj suštini i gde postajete sebi jasniji.

Poslednje, a možda i najznačajnije je da izbor zapravo uvek postoji, čak i kada nemate takav doživljaj. Pitanje je samo kakve će posledice takvog izbora/odluke biti i da li ste za njih spremni. Setite se ovoga kada osetite da ste 'žrtva' nekih okolnosti i kada mislite da izbor ne postoji, jer to predstavlja iluziju. Na taj način ćete vratiti sebi odgovornost i osećaj unutrašnje moći da se zauzmete za sebe, umesto da čekate da vas "nešto ili neko spase.."