Živeti u sadašnjem trenutku

Živeti u sadašnjem trenutku

Šta uopšte znače imperativi "Živi u sadašnjem trenutku!" ili "Uradi sada!" (jer kad ćeš ako nećeš sada..?) i tome slično?

Da li življenje u sadašnjem trenutku podrazumeva da sve što želimo treba da činimo sada i odmah? Da li je uopšte tako nešto i moguće? Čak je i pravljenje kafe jedan mali proces koji traži od nas da izdvojimo određeno vreme i trud, a kamoli nešto što je mnogo složenije, zahtevnije i suptilnije, kao što je npr. ostvarivanje želje da radimo ono što volimo ili da podržimo sebe da otvoreno razgovaramo o svojim osećanjima ili brigama..?
Što je nešto veći izazov za naše biće, to je složeniji proces kroz koji moramo proći..

Dakle, šta bi onda bilo "življenje u sadašnjem trenutku?"
Življenje u sadašnjem trenutku podrazumeva Prisutnost, a to znači da smo u kontaktu i da bivamo sa onim što je u Sada. Ovaj kontakt sa onim što je u sada, od nas zahteva Svesnost o svemu tome što je u sada, odnosno o onome što osećamo, što mislimo, što se dešava u nama i oko nas.

Dakle, umesto da je naš fokus dominantno na ciljevima u budućnosti i na ideji kako 'sada ili što pre' da 'uskočimo' u ono što želimo, življenjem u sadašnjem trenutku, mi se fokusiramo na sve ono što je već tu. To mogu biti iskustva sa kojima se radosno razmenjujemo, ali i sve ono što nas zapravo »sprečava« da živimo to što želimo da živimo, a sa čime je potrebno da se suočimo. To mogu biti naši strahovi, projekcije, nezadovoljstvo, odbačeni delovi selfa, kao i neki novi uvidi do kojih je potrebno da u tim procesima dođemo.

Tako je bivanje u sada, paradoksalno i najbrži put do svega onoga što želimo, a prati ga i ogromno strpljenje, jer ne postoji neizdrž da se negde stigne. Kako? Pa, tako što je u tom sadašnjem trenutku zapravo sve, i ono što je sada tu, i ono što postaje..